Diş Hekimliğinde Kullanılan Metaller
dentindexmetal.jpg
Her alanda olduğu gibi diş hekimliği alanında da artan teknolojik olanaklar ile ürün geliştirme sürecinin kısalmaya devam ettiği gözlenmektedir. Materyaller ve üretim alanlarındaki gelişmelerle birlikte ortaya konan teknolojisi, tasarlanan ürünün hızlı bir şekilde üretilmesini sağlamaktadır.
 
Bu teknoloji; endüstriyel tasarımda, sağlık alanında, mimarlık alanında ve daha birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. 1970’lerin başında Francois Duret tarafından diş hekimliğine tanıtılmıştır. Bunun yanı sıra, diş hekimliğinde döküm yöntemi ile başlayan metal üretim tekniklerinin yerini, 90’lı yılların başında gelişmeye başlayan hızlı prototipleme çalışmaları almıştır. Üretimin her aşamasında hızla yerini alan bu tekniklerden, seçici lazer sinterleme (SLS) ve seçici lazer ergitme (SLM) sistemleri geliştirilerek metal tozlarından direkt parça imalatına geçilmiştir. (EÜ Dişhek Fak Derg 2017)